Bonus: veelgestelde vragen

Bonus?

Om de juiste kandidaten voor onze functies te bereiken, maken wij gebruik van een uniek Refer-a-friend programma. Heb jij zelf geen interesse voor een bepaalde functie, maar kent jij de geschikte kandida(a)t(e) voor deze functie, dan willen wij jou belonen als je gerefereerde kandidaat mag starten. Voorwaarde is wel dat deze gerefereerde kandidaat minstens 3 maanden in de functie blijft. Je ontvangt het bonusbedrag dat overeenstemt met de functie waarin je gerefereerde kandidaat gestart is.

Van zodra je jezelf als refereerder registreert, kan je enerzijds kandidaten per e-mail refereren voor onze openstaande functies. Anderzijds krijg je ook de mogelijkheid om deze vacatures via Facebook, LinkedIn en Twitter te delen met je netwerk. Van zodra iemand via je netwerk solliciteert, dan ontvang je ook een bonus als je kandidaat mag starten en minstens 3 maanden deze functie uitoefent.

Wie mag kandidaten refereren?

Iedereen mag kandidaten refereren. Tevens willen wij mensen met een groot netwerk, recruiters en headhunters uitnodigen om als refereerder deel te nemen aan ons refer-a-friend programma.
Bent je zelfstandige/zzp’er/freelancer? Dan krijg je ook de mogelijkheid om ons na 3 maanden een factuur ter waarde van het bonusbedrag door te sturen.

Wat moet ik doen om iemand te refereren?

Om iemand voor een bepaalde functie te refereren of aan te bevelen, moet je geregistreerd zijn. Dit kan door via de registratie pagina: registreren. Je ontvangt dan daaropvolgend een email om je login en paswoord te bevestigen. Via je dashboard zal je dan per e-mail rechtstreeks kandidaten introduceren en tevens ook unieke linken op je Sociale netwerken kunnen plaatsen.

Hoeveel mensen kan ik refereren?

Je kan ongelimiteerd kandidaten refereren.

Waarom moet ik mij registreren?

Je moet jezelf registeren om je unieke identificatiecode te creëren. Via deze links alsook cookies kunnen wij je als Refereerder identificeren. Deze registratie is ook noodzakelijk om in de toekomst je bonus uit te betalen.

Waar kan ik zien wie ik heb aanbevolen?

Op je dashboard kan je zien welke mensen je gerefereerd hebt en ook zien welke mensen via je unieke links op de Sociale netwerken alsook via Twitter hebben gereageerd.

Kan iemand meerdere malen gerefereerd worden?

Elke persoon kan maar 1 maal gerefereerd worden. De persoon die de kandidaat als 1ste gerefereerd heeft, ontvangt de bonus voor de functie waarvoor hij/zij uiteindelijk opgestart is. Eenzelfde kandidaat mag voor verschillende functies in aanmerking komen. Het is de uiteindelijke functie waar de gerefereerde kandidaat voor start, die bepaalt welke bonus er uitbetaald gaat worden na 3 maanden.

Hoe kan je zien of iemand die je aanbevolen hebt, aangenomen is?

Op het moment dat een kandidaat aangenomen is, verschijnt dit achter de status van die persoon. Als de persoon na 3 maanden nog steeds werkzaam is bij het bedrijf, krijg je een bericht om je bankgegevens door te geven.

Hoe wordt de bonus uitgekeerd?

Zodra de bonus wordt uitgekeerd, krijg je een bericht om uw bankrekeningnummer aan te leveren. Om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent, zullen wij wel vragen om een kopij van je paspoort door te sturen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze inkomsten aan te geven bij je jaarlijkse aangifte.
Ben je zelfstandige/zzp’er/freelancer? Dan krijg je op dat moment ook de mogelijkheid om ons een factuur ter waarde van het bonusbedrag door te sturen.

Wanneer krijgt je je bonus uitgekeerd?

De bonus wordt uitgekeerd zodra de persoon die je gerefereerd hebt 3 maanden in deze functie werkzaam is. Vertrekt de kandidaat om welke reden dan ook vroeger, dan komt de bonus te vervallen.

Hoeveel bonus kan ik krijgen?

De bonus wordt bepaald door de functie die werd ingevuld door de kandidaat die je gerefereerd heeft. Je ontvangt de bonus die overeenstemt met de functie waarop je gerefereerde geselecteerd werd, uiteindelijk startte en na 3 maanden nog steeds werkt.

Hoe kan ik mijn bonus claimen?

Als je gerefereerde na 3 maanden nog steeds werkzaam is op dezelfde functie alsook bij hetzelfde bedrijf, krijg je een bericht om je bankgegevens door te geven.

Moet ik deze bonus aangeven aan de personenbelasting?

De belastingdienst beschouwt het ontvangen van deze bonus als inkomsten uit overige werkzaamheden. Deze zullen moeten worden aangegeven bij je inkomstenbelasting. je bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven van deze inkomsten. Esas Talent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het niet voldoen aan deze verplichting.

Wat als de kandidaat tijdens het recruitment proces rechtstreeks door de werkgever wordt benaderd en niet via Esas Talent werd voorgesteld?

Als de plaatsing niet via Esas Talent plaatsvindt, wordt er geen bonus uitbetaald.